Algemene voorwaarden

Algemeen: 
De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten. Als u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Annulering: 
Als u een bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur aan ons kenbaar te maken via info@byindah.nl De betaling wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op het door u opgegeven rekeningnummer. 

Betalen 

1) Via overschrijving 
Het afrekenen van de bestelling kan door middel van overschrijving op bankrekeningnummer NL25 KNAB 0257037136 t.n.v. Winkel van Indah te Hengelo. Overschrijving dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen na het bestellen. Het plaatsen van een bestelling is een rechtsgeldige aankoopovereenkomst. Zodra het geld op onze rekening staat wordt de bestelling verzonden. 
2) Via Ideal 
3) Via Bankcontact Mister Cash 
4) Via Paypal, wij berekenen een deel (3,4% over het totale verkoopbedrag) van de kosten door aan de koper. 

Levertijd/Verzenden: 
Na ontvangst van uw betaling worden de goederen z.s.m. verzonden. Doch uiterlijk binnen 48 uur. 
Mochten bestelde artikelen niet leverbaar zijn, dan is dit zichtbaar op de site. Mocht uw bestelling net tegelijkertijd met een andere bestelling zijn gedaan ( waardoor de voorraad op de site niet juist is), dan ontvangt u van ons een e-mail dat deze artikelen uitverkocht zijn. Wij doen uiteraard ons uiterste best om het aantal uitverkochte artikelen tot het minimum te beperken en de beschikbaarheid van producten op uw wensen af te stemmen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat de door u gewenste artikelen altijd beschikbaar zijn. 

Verzendkosten: 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden automatisch berekend tijdens uw bestelling. De kosten voor verpakken & verzenden binnen Nederland bedragen € 2,25 per bestelling. Voor bestellingen boven de € 20,= berekenen wij geen verzendkosten. 
Verzendkosten binnen Europa is € 3,- per bestelling en gratis bij bestellingen vanaf €30,- 
Verzenden naar de rest van de wereld is € 4,- per bestelling en gratis bij bestellingen vanaf €40,- 

Alle bestellingen worden voor verzending netjes, stevig en zorgvuldig ingepakt. Voor verlies en/of beschadiging tijdens het verzenden door PostNL is www.byindah.nl niet aansprakelijk. 


Prijzen: 
Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. 

Retourneren of ruilen: 
Indien u na ontvangst een artikel niet wenst te houden, kan het artikelen binnen 14 dagen na ontvangst retour. Mits het artikel ongebruikt (= niet gedragen) is. Met uitzondering van onze persoonlijk voor jou gemaakte sieraden. Voordat een artikel terug wordt gestuurd ontvangen wij graag eerst een mail (info@byindah.nl) daarover. Het artikel moet in dezelfde of soortgelijke beschermende verpakking worden verzonden en het retourformulier dient ingevuld en bijgevoegd te worden. Het verschuldigde bedrag (zonder verzendkosten) zal na ontvangst van het artikel (mits in ongeschonden staat) binnen een week worden teruggestort op uw rekening. De kosten voor verzending zijn bij retourneren voor rekening van de klant. 

by Indah 
Madoerastraat 34 
7556 SN Hengelo 

Garantie: 
Op alle artikelen geeft Winkel van Indah een maand garantie op de sieraden, vanaf de dag van verzending. 
Met uitzondering van: 
-Vlekken die ontstaan door gebruik van haarspray, parfum en cosmetica 
-Metaal dat verkleurd is door contact met water 
-Metaal dat verkleurd door de zuurtegraad/PH waarde van de huid 
-Items die gebroken/ beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen 
-Klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de items 

Aansprakelijkheid
Winkel van Indah is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde artikelen door slijtage of oneigenlijk gebruik. In geval van enige aansprakelijkheid is deze maximaal ter hoogte van het aankoopbedrag van het artikel. 

Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
2. De consument kan het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/) 

Waarschuwing: 
Ondanks dat de sieraden degelijk gemaakt worden van uitstekende materialen kan het dragen hiervan door kleine kinderen ( bijvoorbeeld tijdens het spelen) risico’s voor de gezondheid opleveren. Denk aan het slikken van onderdelen. Houd kinderen daarom nauwlettend in de gaten tijdens het dragen van onze sieraden. Laat ze niet alleen en doe de sieraden af voor het slapen gaan. Winkel van Indah is op geen enkele wijze aansprakelijk. 

Wijzigingsrecht: 
www.byindah.nl behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. 
Zowel foto`s als tekst(en) van deze website mogen niet gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder toestemming. 

Alle rechten voorbehouden. 
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)


 

Privacybeleid www.byindah.nl

Over ons privacybeleid
by Indah geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van by Indah. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Shopify 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via Shopify. Shopify zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd opgeslagen. 

Internetprovider: Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Webmail: mijnwebwinkel
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van webmail.mijnwebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. webmail.mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors:
MOLLIE
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Myparcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat myparcel onderaannemers inschakelt, stelt myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking
ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Winkel van Indah op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Winkel van Indah. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
GOOGLE ANALYTICS
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
Winkel van Indah
Madoerastraat 34 (geen bezoek adres)
7556SN Hengelo

Tel: 06 - 28531238
Mail: info@byindah.nl
KvK-nummer: 73295035
Contactpersoon voor privacyzaken
J.S. Willemsen

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)